Dziś mamy: środę , 17 07 2019 , a do końca roku pozostało: 168 dni, imieniny: Jadwigi, Bogdana
Status prawny
Władze
Umowa Spółki
Organizacja Spółki
Tryb działania Spółki
Działalność i usługi
Ogłoszenia i komunikaty
Informacje o       przetargach
Struktura własnościowa
Majątek Spółki
Rejestry i archiwa
Hotel Gwda

Załatwianie spraw
Udostępnianie danych
Instrukcja obsługi BIP
Rejestr zmian
Redakcja
Kontakt

ORGANY SPÓŁKI I ICH KOMPETENCJE
Organami "INWEST-PARK" Sp. z o.o. są:

  • Zgromadzenie Wspólników,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd.
Prokurent Spółki:
Jolanta Grzywalska - Prokura Samoistna.
Kompetencje zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę

Zgromadzenie Wspólników:

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Piły.
§18 umowy.

Struktura organizacyjna Spółki:
  • Jolanta Sobieszczyk - przewodnicząca
  • Jan Bykowski – członek
  • Katarzyna Paczyńska– członek

Data ostatniej aktualizacji: 05.11.2018
Wprowadzający zmiany: Sławomir Śledzik, osoba odpowiedzialna za treści: Jolanta Grzywalska
   do góry do góry