Dziś mamy: niedzielę , 17 12 2017 , a do końca roku pozostało: 15 dni, imieniny: ?azarza, Floriana
Status prawny
Władze
Umowa Spółki
Organizacja Spółki
Tryb działania Spółki
Działalność i usługi
Ogłoszenia i komunikaty
Informacje o       przetargach
Struktura własnościowa
Majątek Spółki
Rejestry i archiwa
Hotel Gwda

Załatwianie spraw
Udostępnianie danych
Instrukcja obsługi BIP
Rejestr zmian
Redakcja
Kontakt

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
Kapitał zakładowy spółki 3320.000,00 zł

Udziały są niepodzielne, każdy ze wspólników może posiadać większą ilość udziałów. Udziały mogą być wniesione zarówno w formie pieniężnej jak też w formie rzeczowej. Liczba udziałów w Spółce jest nieograniczona. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w sposób następujący:
  • Gmina Miejska w Pile 6640 udziałów o łącznej wartości 3320.000,00 zł (trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) w formie pieniężnej.

Data ostatniej aktualizacji: 12.05.2017
Wprowadzający zmiany: Sławomir Śledzik, osoba odpowiedzialna za treści: Jolanta Grzywalska
   do góry do góry