Dziś mamy: poniedziałek , 21 10 2019 , a do końca roku pozostało: 72 dni, imieniny: Jakuba, Urszuli
Status prawny
Władze
Umowa Spółki
Organizacja Spółki
Tryb działania Spółki
Działalność i usługi
Ogłoszenia i komunikaty
Informacje o       przetargach
Struktura własnościowa
Majątek Spółki
Rejestry i archiwa
Hotel Gwda

Załatwianie spraw
Udostępnianie danych
Instrukcja obsługi BIP
Rejestr zmian
Redakcja
Kontakt

PRZETARGI NIEOGRANICZONE
Piła: UDZIELENIE INWEST-PARK SP. Z O.O. W PILE
KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO, NA OKRES 6 LAT, W WYSOKOŚCI 3 000 000 ZŁ
Numer ogłoszenia: 426634 - 2012; data zamieszczenia: 31.10.2012


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Ogłoszenie
SIWZ
Wartość zamówienia
Prognoza bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
Zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek
Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach
Piła: Wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu w zadaniu:
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
Numer ogłoszenia: 416412 - 2012; data zamieszczenia: 25.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Ogłoszenie
SIWZ
Piła: Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
Numer ogłoszenia: 416406 - 2012; data zamieszczenia: 25.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Ogłoszenie
SIWZ
Specyfikacja
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys ofertowy
PIP - strona tytułowa
PIP - opis
Przedmiar robót
Mapka 1
Mapka 2
Mapka 3
Mapka 4
Mapka 5
Mapka 6
Mapka 7
Mapka 8
Mapka 9
Mapka 10
Mapka 11
Mapka 12
Mapka 13
Mapka 14
Mapka 15
Mapka 16

Branża sanitarna
Instalacja wod. kan.
Wentylacja
Spis specyfikacji
Wymagania ogólne
Instalacje wod. kan
c.o.
Wentylacja
Opis techniczny
Strona tytułowa
Sysunek 1
Sysunek 2
Sysunek 3
Sysunek 4
Sysunek 5
Sysunek 6
Sysunek 7
Sysunek 8
Sysunek 9
Sysunek 10

Instalacja elektryczna
Opis techniczny
Przedmiar
Rysunek E1
Rysunek E2.1
Rysunek E2.2
Rysunek E3.1
Rysunek E3.2
Rysunek E4.1
Rysunek E4.2
Rysunek E5
Rysunek E6
Rysunek E7

Instalacja teletechniczna
Przedmiar
Specyfikacja str 1
Specyfikacja str 2
Specyfikacja str 3
Specyfikacja str 4
Specyfikacja str 5
Specyfikacja str 6
Specyfikacja str 7
Rys 1
Rys 2
Rys 3
Rys 4
Rys 5
Rys 6
Rys 7
Rys 8
Rys 9
projekt teletechniczny str 1
projekt teletechniczny str 2
projekt teletechniczny str 3
projekt teletechniczny str 4
projekt teletechniczny str 5
projekt teletechniczny str 6
projekt teletechniczny str 7
projekt teletechniczny str 8
projekt teletechniczny str 9
projekt teletechniczny str 10
projekt teletechniczny str 11

Data ostatniej aktualizacji: 20.09.2019
Wprowadzający zmiany: Sławomir Śledzik, osoba odpowiedzialna za treści: Jolanta Grzywalska
   do góry do góry