Dziś mamy: sobotę , 11 07 2020 , a do końca roku pozostało: 174 dni, imieniny: Olgi, Benedykta
Status prawny
Władze
Umowa Spółki
Organizacja Spółki
Tryb działania Spółki
Działalność i usługi
Ogłoszenia i komunikaty
Informacje o       przetargach
Struktura własnościowa
Majątek Spółki
Rejestry i archiwa

Załatwianie spraw
Udostępnianie danych
Instrukcja obsługi BIP
Rejestr zmian
Redakcja
Kontakt

MAJĄTEK SPÓŁKI
Aktywa Spółki na dzień 31.12.2018 r. Wynoszą – 5.054.218,16 PLN
w tym:

Aktywa trwałe - 4.852.987,60 PLN
Wartości niematerialne i prawne - 36.100,01 PLN
środki trwałe - 4.816.887,59 PLN
inne aktywa trwałe - 0,00 PLN
Aktywa obrotowe - 201.230,56 PLN
należności - 180.461,37 PLN
aktywa finansowe - 15.530,36 PLN
inne aktywa krótkoterminowe - 5.238,83 PLN

Piła, 31.03.2019 r.

Data ostatniej aktualizacji: 24.03.2020
Wprowadzający zmiany: Sławomir Śledzik, osoba odpowiedzialna za treści: Jolanta Grzywalska
   do góry do góry