Dziś mamy: wtorek , 18 06 2019 , a do końca roku pozostało: 197 dni, imieniny: El?biety, Marka
Status prawny
Władze
Umowa Spółki
Organizacja Spółki
Tryb działania Spółki
Działalność i usługi
Ogłoszenia i komunikaty
Informacje o       przetargach
Struktura własnościowa
Majątek Spółki
Rejestry i archiwa
Hotel Gwda

Załatwianie spraw
Udostępnianie danych
Instrukcja obsługi BIP
Rejestr zmian
Redakcja
Kontakt

MAJĄTEK SPÓŁKI
Aktywa Spółki na dzień 31.12.2014 r. Wynoszą – 5.823.820,85 PLN
w tym:

Aktywa trwałe - 5.320.826,56 PLN
środki trwałe - 3.475.665,40 PLN
środki trwałe w budowie - 1.725.498,48 PLN
inne aktywa trwałe - 119.662,68 PLN
Aktywa obrotowe - 502.994,29 PLN
należności - 220.470,88 PLN
aktywa finansowe - 236.674,92 PLN
inne aktywa krótkoterminowe - 45.848,49 PLN

Piła, 15.06.2015 r.

Data ostatniej aktualizacji: 05.11.2018
Wprowadzający zmiany: Sławomir Śledzik, osoba odpowiedzialna za treści: Jolanta Grzywalska
   do góry do góry