Dziś mamy: sobotę , 11 07 2020 , a do końca roku pozostało: 174 dni, imieniny: Olgi, Benedykta
Status prawny
Władze
Umowa Spółki
Organizacja Spółki
Tryb działania Spółki
Działalność i usługi
Ogłoszenia i komunikaty
Informacje o       przetargach
Struktura własnościowa
Majątek Spółki
Rejestry i archiwa

Załatwianie spraw
Udostępnianie danych
Instrukcja obsługi BIP
Rejestr zmian
Redakcja
Kontakt

DZIAŁALNOŚĆ, KOMPETENCJE I USŁUGI
Przedmiot działalności Spółki
 1. 41.10.Z. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 2. 55.10.Z. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 3. 63.99.Z. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 4. 68.10.Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 5. 68.20.Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub wydzierżawionymi
 6. 68.31.Z. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 7. 68.32.Z. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 8. 70.21.Z. Stosunki międzyludzkie ( public relations) i komunikacja
 9. 70.22.Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 10. 71.12.Z. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 11. 71.20.B. Pozostałe badania i analizy techniczne
 12. 73.20.Z. Badanie rynku i opinii publicznej
 13. 74.10.Z. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 14. 74.90.Z. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 15. 78.10.Z. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 16. 78.30.Z. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 17. 81.30.Z. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 18. 82.30.Z. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 19. 82.99.Z. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 20. 84.13.Z. Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
 21. 84.21.Z. Sprawy zagraniczne
 22. 96.09.Z. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Data ostatniej aktualizacji: 24.03.2020
Wprowadzający zmiany: Sławomir Śledzik, osoba odpowiedzialna za treści: Jolanta Grzywalska
   do góry do góry